Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy


Opis:

Prof. dr Roman Szporluk był gościem międzynarodowej konferencji "Tożsamość: globalna, europejska, narodowa, lokalna...", która odbyła się w OBTA w dniach 2-13 grudnia 2003 r. Niniejsza książka zawiera rozszerzoną wersję jego wystąpienia na tej konferencji.