Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XX


Opis:

Zawartość tomu:
JAN KIENIEWICZ - Hiszpania XX wieku: konflikty i ich przezwyciężenie
LIDIA MULARSKA-ANDZIAK - Neutralność Hiszpanii w I wojnie światowej

CZĘśĆ 1: LATA KONFRONTACJI. WOJNA DOMOWA
JOSÉ ANDRÉS-GALLEGO - Hiszpańska hierarchia kościelna a nazizm i antysemityzm
PIOTR SAWICKI - Między sierpem i młotem a swastyką; nowy paralelizm polsko-hiszpański?
PAWEŁ SKIBIŃSKI - Symbolika polityczna wczesnego frankizmu. Kilka uwag o podstawach ideologicznych państwa
ARKADIUSZ ADAMCZYK - Hiszpania w dobie wojny domowej w publicystyce i propagandzie "Gazety Polskiej" (1936-39)
JAN STANISŁAW CIECHANOWSKI - Polscy ochotnicy po stronie narodowej w czasie hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)

CZĘŚĆ 2: MIRANDA DE EBRO: PERSPEKTYWA HISZPAŃSKA - PERSPEKTYWA POLSKA. ZAPIS DEBATY
MATILDE EIROA SAN FRANCISCO - Obóz koncentracyjny w kraju neutralnym. Polacy w Miranda de Ebro
JAVIER LÓPEZ JIMÉNEZ - Jeńcy wojenni i uchodźcy - cudzoziemcy internowani w hiszpańskich obozach (1940-1947)
JAN STANISŁAW CIECHANOWSKI - Miranda - etap ewakuacji żołnierzy polskich
KRZYSZTOF SMOLANA - Migracje ludności podczas II wojny światowej
JAN KIENIEWICZ - Z perspektywy badań nad polską obecnością w Miranda de Ebro

CZĘśĆ 3: WYZWANIA DEMOKRACJI. WSPÓŁCZESNA HISZPANIA
BEATA WOJNA - Uwarunkowania zewnętrzne i proces integracji Hiszpanii w NATO w latach 1973 - 1986
MARTA BOSEK - Kilka uwag o myśli społecznej Rafaela Termesa
AGATA KURAN - Przemoc a nacjonalizm baskijski
JAVIER MANUEL TUSELL GÓMEZ - Król Juan Carlos jako postać historyczna