Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XIX


Opis:

Zawartość tomu:
JAN KIENIEWICZ - Hiszpański wiek XIX: zaproszenie do lektury
CARLOS SECO SERRANO - Hiszpania jako naród
PATRYCJA JAKÓBCZYK-ADAMCZYK - Hiszpańskie trzylecie liberalne 1820-1823. Na marginesie Historycznej paraleli Joachima Lelewela
BARBARA OBTUŁOWICZ - Powstanie listopadowe w depeszach dyplomatów hiszpańskich z lat 1830-1831
MICHAŁ KUDŁA - Szlak bojowy polskich ułanów w czasie pierwszej wojny karlistowskiej
TADEUSZ MIŁKOWSKI Narodziny współczesnego antyklerykalizmu w Hiszpanii
PAWEŁ SKIBIŃSKI - Antyklerykalizm? Próba refleksji nad przyczynami prześladowań Kościoła katolickiego w Hiszpanii
JUAN FERNÁNDEZ MAYORALAS-PALOMEQUE - Motyw Polski w Hiszpanii w latach 1872-1874
JAN KIENIEWICZ - Hiszpania w mitach narodowych Polaków w dobie niewoli
JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO - Proces powstawania narodu w XIX-wiecznej Hiszpanii
ELENA HERNÁNDEZ SANDOICA - Hiszpanie piszą o nacjonalizmie