Studia polsko-hiszpańskie. Wiek XVIII


Opis:

Pierwszy z tomików serii Studia polsko-hiszpańskie poświęcony jest Hiszpanii i stosunkom polsko-hiszpańskim w wieku XVIII. Jest to zbiór tekstów autorstwa uczonych polskich i hiszpańskich - należących do trzech generacji i reprezentujących różne szkoły historyczne - przedstawiający zarówno ogólniejsze spojrzenie na hiszpańskie Oświecenie, jak i polskie próby włączania się w badania nad historią hiszpańskiego wieku XVIII. Czytelnik znajdzie tu, obok prac przeglądowych, również rezultaty badań monograficznych (m.in. szczegółowe studia spraw polskich w dotąd nie uwzględnianym oświetleniu źródeł hiszpańskich).

Zawartość tomu:

JAN KIENIEWICZ, O Hiszpanii osiemnastego wieku w Polsce
LUIS MIGUEL ENCISO RECIO, Hiszpańskie Oświecenie
JOSÉ LUIS GÓMEZ URDAŃEZ, "Szczęśliwe lata rządów Ferdynanda VI"
CEZARY TARACHA, Hiszpański wywiad w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku
MAGDALENA MIELCAREK, Hiszpańskie credo w dobie Oświecenia
CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN, Agustín PABLO DE ORDEŃANA, osiemnastowieczny hiszpański ilustrado i jego biblioteka
ANNA FIERLA, Epoka stanisławowska z perspektywy hiszpańskiej
BARBARA OBTUŁOWICZ, Powstanie Kościuszkowskie w relacjach dyplomatów hiszpańskich