Łacina na ławie oskarżonych. (książka + płyta CD) Druk z okazji setnego zjazdu PTF


Opis:

Książka Françoise Waquet "Le latin ou l'Empire du Signe" (Paryż 1998, wersja angielska Londyn-Nowy Jork 2001) sprowokowała dyskusje w wielu środowiskach na całym świecie. Na dyskusję panelową "Sąd nad łaciną", która odbyła się 10 marca 2004 roku w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego, przybyło ponad sto osób: młodzi uczeni z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji i Polski (uczestnicy sesji poświęconej tradycji klasycznej, zorganizowanej w ramach Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy środkowej i Wschodniej); ponadto studenci i profesorowie oraz niezrzeszeni miłośnicy i wrogowie łaciny. W roli ławników wystąpili członkowie Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.