Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej


Opis:

Zawartość tomu:
Witold Wróblewski, Powitanie uczestników sesji
Włodzimierz Appel, Wileńskie korzenie toruńskiej filologii
Witold Wróblewski, Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w latach 1945-1995
Teresa Czypicka, Z łacińskich wierszy panegirycznychna cześć Anny Wazówny
Jerzy Kolendo, Badania nad antiquitates w Toruniu w XVII i pierwszej połowie XVIII w
Stanisław Salmonowicz, Antyk w Toruniu w XVII-XVIII wieku
Maria Nowicka, Problem portretów malarskich w przekładach z literatury antycznej
Krystyna Bartol, Nawiązania do Iliady i Odysei w epigramach Antologii Palatyńskiej
Jerzy Danielewicz, Metryka wczesnych greckich epigramów nagrobnych
Elwira Kaczyńska, Problemy interpretacyjnehymnu z Palaikastro
Maria Cytowska, Pochwały retoryki od antyku po okres Odrodzenia
Przemysław Nehring, Retoryczne aspekty Zywotu św. Antoniego św. Atanazego
Zbigniew Danek, Czy wiedza jest procesem?
Zbigniew Nerczuk, Techne a empeiria. Epistemologiczny wątek platońskiej polemiki z Gorgiaszem w dialogu Gorgiasz
Krystyna Tuszyńska-Maciejewska, Interludium o metodzie w Protagorasie Platona
Stanisław Ducin, Mare clausum w rzymskiej żegludze
Norbert Rogosz, Debata senatu z 1 grudnia 50 r. p.n.e. w świetle konfliktu Pompejusza z Cezarem
Marek Żyromski, Stan senatorski (ordo senatorius) jako elita Cesarstwa Rzymskiego