Antiquorum non immemores. Polskie Towarzystwo Filologiczne 1893-1993.


Opis:

Księga pamiątkowa poświęcona dziejom i działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego, wydana z okazji setnej rocznicy jego założenia. Składa się z dwóch części: referatów prezentujących osiągnięcia polskiej filologii klasycznej i dyscyplin najściślej z nią związanych na przestrzeni ostatnich stu lat oraz historię powstania i organizacji Towarzystwa i jego kół terenowych wraz z biografiami honorowych członków PTF.