Jednostki zadaniowo dydaktyczne


Zespół ds. studiów I stopnia
Kierownik zespołu: prof. dr hab. Małgorzata BorowskaZespół ds. studiów II stopnia
Kierownik zespołu: dr hab. Katarzyna SadkowskaZespół ds. studiów doktoranckichZespół ds. studiów międzyobszarowych