Ukraina między Wschodem a Zachodem


Opis:

Trzy rozprawy wybitnego amerykańskiego profesora Harvard University, jednego z najbardziej znanych w świecie znawców historii Bizancjum i Europy Wschodniej, na temat łaciny w kształtowaniu się tożsamości kulturowej i narodowej Ukrainy, roli dawnej Polski w transmisji dziedzictwa kultury antycznej na Wschód oraz związków z kulturą polską kijowskiego metropolity Piotra Mohyły, organizatora szkolnictwa na Ukrainie i reformatora Kościoła.
Bogata bibliografia przedmiotu.