Byzantine Culture in Renaissance and Baroque Poland


Opis:

Znakomite studium naukowe światowej sławy profesora amerykańskiego University of Illinois, wybitnego znawcy dziejów retoryki i historii kultury, świetnego bizantynisty. Pokazuje powiązania polskiej kultury z kulturą wschodnio- i zachodnio-europejską od czasów średniowiecza do XVII w. Pozycja, z którą każdy badacz kultury powinien się zapoznać.
Książka w wersji angielskiej.