Dr Ewa Alicja Majewska


Kontakt: ewamajewska@o2.pl

Dr Ewa Alicja Majewska – (ur 1978) filozofka feministyczna i teoretyczka kultury. Studiowała filozofię, filologię romańską i gender studies na UW. Absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2007 roku obroniła doktorat poświęcony problematyce rodziny w filozofii społecznej. Od 2003 roku wykładała na Gender Studies UW, w semestrze zimowym 2009/2010 – visiting scholar w UC Berkeley; w zimie 2010 - stypendystka University of Orebro w Szwecji; w latach 2011 - 2013 adiunkt w Instytucie Kultury UJ, w latach 2013–2014 stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, w latach 2014–2016 stypendystka Institute of Cultural Inquiry w Berlinie. Opublikowała ponad 50 artykułów naukowych i esejów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, antologiach tekstów oraz katalogach sztuki. Opublikowała dwie monografie: Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny (Warszawa, 2009) oraz Sztuka jako pozór? Cenzura i inne formy upolityczniania kultury (Kraków, 2013), jest współredaktorką dwóch antologii tekstów: Zniewolony umysł II. Neoliberalizm i jego krytycy, wraz z dr. Jankiem Sową oraz Futuryzm miast przemysłowych, wraz z Martinem Kaltwasserem oraz dr. Kubą Szrederem (2007). Jest członkinią Rady Naukowej czasopisma filozoficznego Praktyka Teoretyczna, członkinią Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa oraz afiliowaną współpracowniczką Institute of Cultural Inquiry w Berlinie: https://www.ici-berlin.org/de/profil/majewska/

Główne pola badawcze: teorie sfery publicznej i kontrpubliczności, affect studies, feministyczna teoria kultury, cenzura, opór i solidarność.

Wybrane publikacje:

Wykłady i prezentacje dostępne on-line:

Wywiady:

Hobby: tarot, joga, fotografia