Tradycje antyczne w kulturze europejskiej - perspektywa polska


Opis:

Tom przedstawia referaty i dyskusję ze spotkania poświęconego problematyce roli i funkcjonowania antyku w kulturze polskiej wpisanej w szeroki kontekst europejski, m.in. wystąpienie Aleksandra Gieysztora Pars Occidentis średniowiecznej Europy Środkowowschodniej.
Książka niezbędna dla wszystkich humanistów zajmujących się tradycją śródziemnomorską w kulturze europejskiej.