Prof. Yohanan Petrovsky-Shtern


Image title

Prof. Yohanan Petrovsky-Shtern pracuje w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 na Wydziale „Artes Liberales“ UW jako The Kosciuszko Foundation Visiting Professor.  W USA prof. Petrovsky-Shtern wykłada na Wydziale Historycznym Northwestern University, gdzie zajmuje prestiżowe stanowisko The Crown Family Professor of Jewish Studies. Jest on jednym z najwybitniejszych współczesnych znawców historii, kultury i literatury żydowskiej, ale jego zainteresowania naukowe obejmują różne zagadnienia oraz epoki historyczne i literackie od wczesnej nowożytności do czasów współczesnych. O randze jego dorobku świadczą liczne książki wydane przez najważniejsze brytyjskie i amerykańskie wydawnictwa naukowe: Cambridge University Press, Oxford University Press,  Yale University Press, Princeton University Press, University of Toronto Press i najbardziej prestiżowe zagraniczne czasopisma naukowe. Polski przekład jego książki Sztetl. Rozkwit i upadek żydowskich miasteczek na Kresach Wschodnich, wydanej przez Princeton University Press i uznawanej przez specjalistów za przełomową w badaniach nad tym zagadnieniem, ukazał się w roku 2014 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował też w czołowych wydawnictwach i czasopismach rosyjskich i ukraińskich.

Najważniejsze publikacje w ostatních 5 latach:

Ukrainians and Jews: A Millennium of Interaction, współautor Paul Robert Magocsi (Toronto: University of Toronto Press, 2016), 450 ss.

The Golden Age Shtetl: a New History of Jewish Life in East Europe (Princeton: Princeton University Press, 2014; paperback, 2015, przekład polski, 2014), 431 ss.

POLIN: Jews and Ukrainians, vol. 26 (Oxford: Littman Library, 2013), współredaktor Antony Polonsky, 572 ss.

Evreiskii vopros Leninu (Moscow & Jerusalem: Gesharim—Mosty kultury, 2012). W języku rosyjskim]. Autoryzowana rosyjska wersja książki Lenin’s Jewish Question (New Haven and London: Yale University Press, 2010), 285 ss.