Kultura i rewolucja. Publicystyka z lat 1917-1922


Opis:

Książka prezentuje nieze w Polsce artykuły Tadeusza Zielińskiego, światowej rangi filologa klasycznego i wielkiego humanisty, dające świadectwo jego postawy jako uczonego wobec rozgrywających się w latach 1917-1922 wydarzeń. Wcześniej artykuły te publikowane były jedynie w prasie rosyjskiej w latach rewolucji.
Książka stanowi cenny przyczynek do intelektualnej biografii wybitnego polskiego uczonego.