Erasmus Plus


Koordynator programu ERASMUS+
dr Ewa Rudnicka
kontakt: e.rudnicka@al.uw.edu.pl

Bieżące informacje i dokumenty na nowej stronie BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/

Osoby zainteresowane wyjazdami na praktyki ABSOLWENCKIE w ramach programu ERASMUS+ zachęcamy do zapoznania się z warunkami wyjazdów w roku 2016/17. Wszystkie potrzebne informacje i formularze znajdą Państwo na stronie http://bwz.uw.edu.pl/faq/dla-studentow-praktyki-20162017. Poniżej zaś – dokument z podstawowymi informacjami i tegorocznym limitem miejsc.

Praktyki zagraniczne 


Rusza rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2017/2018  dla studentów Wydziału „Artes Liberales”, Kolegium MISH, Kolegium Artes Liberales. Szczegóły w załącznikach:
1. Zasady rekrutacji wydziałowej

2.  Ogólnouniwersyteckie zasady rekrutacji

Data publikacji: 18 stycznia 2017 r. Studenci będący obecnie (rok 2016/17) 
1. na pierwszym bądź drugim roku studiów licencjackich,
2. na pierwszym roku studiów magisterskich,
3. na  pierwszym, drugim bądź trzecim roku studiów doktoranckich
mogą się już ubiegać o wyjazd na dwumiesięczne (bądź dłuższe) praktyki studenckie. Potrzebne informacje i komplet formularzy wymaganych dokumentów znajdą Państwo w załącznikach.

1. Krok po kroku 2016/2017 
2. Praktyki zagraniczne (SMP)
3. Learning agreement
4. Zgłoszenie kandydatury studenta lub doktoranta, rok akademicki  2016/2017
5. Typy organizacji
6. Karta studenta Erasmusa +
7. Kody dziedzin
8. Formularz rezygnacji
9. Confirmation of Arrival
10. Oświadczenie studenta/doktoranta
11. Oświadczenie o poprzednich wyjazdach 
12. Transcript of Work


Studenci będący obecnie (rok 2016/17) na ostatnim roku studiów (licencjackich, magisterskich bądź doktoranckich) mogą się już ubiegać o wyjazd na dwumiesięczne (bądź dłuższe) praktyki absolwenckie. Potrzebne informacje i komplet formularzy wymaganych dokumentów znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu
Załączniki:
1. Komunikat 2016/2017
2. Zasady kwalifikacji 2016/2017
3. Krok po kroku 2016/2017
4. GfNA-II-C-Annex-IV-HE-LAT_form_2016-SMPA-1-1.docx 
5. GfNA-II-C-Annex-IV-HE-LAT_jak_wypełnic_2016-SMP-1.pdf 
6. Zgłoszenie kandydatury studenta 2016/2017
7. Oświadczenie o poprzednich wyjazdach
8. Kody dziedzin 
9. Typy organizacji


Rusza II tura rekrutacji na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2016/17. W załącznikach zainteresowani znajdą komplet informacji i dokumentów potrzebnych na tym etapie. Osoby zainteresowane mogą też dowiedzieć się szczegółów od pani Moniki Satały  z uczelnianego BWZ (monika.satala@adm.uw.edu.pl) lub wydziałowego koordynatora dr Ewy Rudnickiej (e.rudnicka@al.uw.edu.pl).
Informacja o dodatkowej kwalifikacji
Oświadczenie o poprzednich wyjazdach
Wykaz wolnych miejsc


Rusza rekrutacja na wyjazdy na studia częściowe w roku akademickim 2016/17 dla studentów Wydziału “Artes Liberales”, Kolegium MISH, Kolegium “Artes Liberales”. Szczegóły w załącznikach:
Zasady rekrutacji wydziałowej
Ogólnouniwersyteckie zasady rekrutacji


Sekcja Erasmus Student Network Uniwersytet Warszawski wspólnie z Biurem Współpracy z Zagranicą UW zapraszają na uczelniane Dni Mobilności, które są zaplanowane na
18 stycznia w godzinach 10:00-16:00 w holu Starego BUWu na Kampusie Głównym,
19 stycznia w godzinach 10:00-16:00 w holu Wydziału Biologii na Kampusie Ochota.
Podczas targów będzie można się zapoznać z ofertą uczelni partnerskich ze wszystkich krajów europejskich oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące formalności związanych z wyjazdami. Będzie można również uzyskać praktyczne wskazówki od studentów, którzy korzystali już z wyjazdów w ramach Erasmusa+.


Pracowników dydaktycznych zainteresowanych krótkoterminowymi wyjazdami dydaktycznymi za granicę w ramach Erasmusowej wymiany kadry akademickiej zachęcamy do zapoznania się z warunkami wyjazdów w roku akademickim 2015/16. Wszystkie potrzebne informacje i formularze znajdą Państwo na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-nauczycieli-akademickich-wyjazdy-dydaktyczne-sta.
Najważniejsze dokumenty, z którymi trzeba się zapoznać, to:

  1. zasady wyjazdów (opis procedury),
  2. instrukcja krok po kroku
  3. formularz Teaching Agreement, który należy przesłać koordynatorowi w wypadku ubiegania się o wyjazd
  4. wniosek wyjazdowy
  5. taryfikator świadczeń wypłacanych na wyjazdy do poszczególnych krajów.
Zgłoszenia należy kierować do wydziałowego koordynatora ds. mobilności dr Ewy Rudnickiej (e.rudnicka@al.uw.edu.pl). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23.11 br. o godz. 20.00.
Wykaz uczelni, z którymi nasz wydział ma podpisane umowy bilateralne na wymianę kadry, znajdą Państwo w załączniku


Studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zagranicznew ramach programu Erasmus+ zachęcamy do zapoznania się z warunkami wyjazdów w roku akademickim 2015/16. Wszystkie potrzebne informacje i formularze znajdą Państwo na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-absolwentow-praktyka. W razie wątpliwości dodatkowych informacji udziela wydziałowy koordynator ds. mobilności dr Ewa Rudnicka.


Studentów zainteresowanych wyjazdami na częściowe  zagraniczne w ramach programu Erasmus+ zachęcamy do zapoznawania się z ogólnymi warunkami wyjazdów. Wszystkie podstawowe informacje i formularze znajdą Państwo na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-studia-20152016.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji na studia roku akademickim 2016/17 będą podane w późniejszym terminie. W razie wątpliwości dodatkowych informacji udziela wydziałowy koordynator ds. mobilności dr Ewa Rudnicka.

Ready4Exchange 2015/2016
Wykaz uczelni, z którymi nasz wydział ma podpisane umowy bilateralne na wymianę studentów, znajdą Państwo w załączniku.